Smartstudy er opptatt av to ting:

Smarte | studier

Dette høres kanskje selvsagt ut, men vi mener det er avgjørende at språkopplæring ikke skjer fristilt fra kulturelle koder og kontekst. At studentens bakgrunn er i forgrunnen. Vi har lang erfaring i fagfeltet, og derfor kan vi tilby skreddersydde kurs for både private og offentlige aktører.

I lang tid har kunder og relasjoner kjent oss som “Smi”, og det har vært – og er – viktig for oss å være både inkluderende, tillitsskapende og ikke minst nytenkende.

Vi søker nå ut i flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten. Dette gjenspeiles i vårt firmanavn – Smartstudy.

Med inspirasjon i dagens og fremtidens teknologi…

– har vi utviklet en unik opplæringsplattform som fått navnet Introduksjon. Dette er en nyutviklet digital og skybasert interaktiv opplæringsplattform tilgjengelig på stasjonære og mobile enheter.

«Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» danner i hovedsak grunnlaget for innholdet og progresjonen i plattformen. Domenet Arbeidsliv blir særlig vektlagt.

Sjekk Introduksjon.no her!

Vår visjon:

THE WAY TO LEARN

Med vår visjon løfter vi blikket og ønsker alltid å tilby den aller beste måten å tilegne seg læring på, the way to learn. Samtidig som vi vet at læringen er en vei vi følger. På denne veien går hver og en i sitt eget tempo – og vi vil følge med, så lenge det passer!

Våre verdier:

Inkluderende.
Tillitsskapende.
Nytenkende.

inkluderende – gjennom tilpasset språk-, fag- og kulturopplæring øke evnen og mulighetene til deltakelse i felleskapet

tillitsskapende – gjennom samhandling skape forståelse og respekt

nytenkende – gjennom teknologisk utvikling fremme bedre kommunikasjon mellom ulike kulturer

Historien til Smartstudy

Fra smi human – til Smi språk og kultur – til Smartstudy!

Mennesker skal alltid lære, og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten. – Farid Ghiami, daglig leder.

I april 2018 skiftet vi navn fra Smi språk og kultur as til Smartstudy as. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.

 

Hvorfor Smartstudy?

Det grunnleggende fundament for Smi var i alle år å levere opplæring og tjeneste som forbedrer enkelt menneskers daglige situasjon og samtidig gir samfunnsmessig gevinst. Søkelyset har, parallelt med den daglige drift, alltid blitt satt på nytenking og utvikling.

I en stadig mer digitalisert hverdag besluttet Smi i 2015 å utvikle et IT-verktøy, en opplæringsplattform, som hadde potensiale til å effektivisere og forenkle alle former for opplæring; en smartere måte å tilegne seg kunnskap på.

Introduksjon.no ble navnet på plattformen – og selskapet som leverer plattformen heter Smartstudy. Dette representerer et skifte i overordnet strategi. Fra å være en tjenesteleverandør innen språk- og fagopplæring der forskjellige IT-program benyttes, er målet å bli en IT-basert teknologibedrift som også leverer et bredt spekter av opplæringstjenester.

Navnet Smartstudy AS i stedet for Smi språk og kultur AS er da forklarende for framtidig utvikling av selskapet.

Hold kontakten!

Det er utrolig hva vi kan få til sammen.

post@smartstudy.no

eller ring oss på telefon: +47 904 72 500

1 + 3 =

Besøksadresse

SMARTSTUDY AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

Postadresse

Postboks 8034, Postterminalen
4068 Stavanger

Kontaktinformasjon

E-post: post@smartstudy.no
Telefon: +47 904 72 500

Gå til oversikt medarbeidere

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Integreringsmesterne – Geir Bakken i samtale med Farid Ghiami

Integreringsmesterne er en serie kortfilmer fra Smartstudy. I denne serien møter du mennesker fra andre land som har blitt en del av det norske samfunnet. De forsørger seg selv og sin familie og er med og skaper verdier der de bor. Vi har lyst å fortelle historiene om...

les mer

Ny serie! Integreringsmesterne – teaser 1

Integreringsmesterne er en serie kortfilmer fra Smartstudy. I denne serien møter du mennesker fra andre land som har blitt en del av det norske samfunnet. De forsørger seg selv og sin familie og er med og skaper verdier der de bor. Vi har lyst å fortelle historiene om...

les mer
Her finner du oss
Smartstudy AS Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest