Smartstudy er opptatt av to ting:

Smarte | studier

Dette høres kanskje selvsagt ut, men vi mener det er avgjørende at språkopplæring ikke skjer fristilt fra kulturelle koder og kontekst. At studentens bakgrunn er i forgrunnen. Vi har lang erfaring i fagfeltet, og derfor kan vi tilby skreddersydde kurs for både private og offentlige aktører.

I lang tid har kunder og relasjoner kjent oss som «Smi», og det har vært – og er – viktig for oss å være både inkluderende, tillitsskapende og ikke minst nytenkende.

Vi søker nå ut i flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten. Dette gjenspeiles i vårt firmanavn – Smartstudy.

Med inspirasjon i dagens og fremtidens teknologi…

– har vi utviklet en unik opplæringsplattform som fått navnet Introduksjon. Dette er en nyutviklet digital og skybasert interaktiv opplæringsplattform tilgjengelig på stasjonære og mobile enheter.

«Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» danner i hovedsak grunnlaget for innholdet og progresjonen i plattformen. Domenet Arbeidsliv blir særlig vektlagt.

Sjekk Introduksjon.no her!

Vår visjon:

WE MAKE LIFELONG LEARNING AND FLEXIBLE EDUCATION POSSIBLE

Med vår visjon løfter vi blikket og ønsker alltid å tilby den aller beste måten å tilegne seg læring: the way to learn. Samtidig vet vi at læring er en vei vi følger – og på denne veien går hver og en i sitt eget tempo. Vi vil følge med – så lenge det passer!

Våre verdier:

Inkluderende.
Tillitsskapende.
Nytenkende.

inkluderende – gjennom tilpasset språk-, fag- og kulturopplæring øke evnen og mulighetene til deltakelse i felleskapet

tillitsskapende – gjennom samhandling skape forståelse og respekt

nytenkende – gjennom teknologisk utvikling fremme bedre kommunikasjon mellom ulike kulturer

Historien til Smartstudy

Fra smi human – til Smi språk og kultur – til Smartstudy!

Mennesker skal alltid lære, og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten. – Farid Ghiami, daglig leder.

I april 2018 skiftet vi navn fra Smi språk og kultur as til Smartstudy as. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.

 

Hvorfor Smartstudy?

Det grunnleggende fundament for Smi var i alle år å levere opplæring og tjeneste som forbedrer enkelt menneskers daglige situasjon og samtidig gir samfunnsmessig gevinst. Søkelyset har, parallelt med den daglige drift, alltid blitt satt på nytenking og utvikling.

I en stadig mer digitalisert hverdag besluttet Smi i 2015 å utvikle et IT-verktøy, en opplæringsplattform, som hadde potensiale til å effektivisere og forenkle alle former for opplæring; en smartere måte å tilegne seg kunnskap på.

Introduksjon.no ble navnet på plattformen – og selskapet som leverer plattformen heter Smartstudy. Dette representerer et skifte i overordnet strategi. Fra å være en tjenesteleverandør innen språk- og fagopplæring der forskjellige IT-program benyttes, er målet å bli en IT-basert teknologibedrift som også leverer et bredt spekter av opplæringstjenester.

Navnet Smartstudy AS i stedet for Smi språk og kultur AS er da forklarende for framtidig utvikling av selskapet.

Hold kontakten!

Det er utrolig hva vi kan få til sammen.

post@smartstudy.no

eller ring oss på telefon: +47 904 72 500

7 + 9 =

Informasjonen som legges inn i kontaktskjemaet blir brukt til å kontakte de som sender inn skjema, og blir ikke gitt videre til noen tredjeparter eller brukt i forbindelse med promotering av noe slag. E-post lagres internt i systemet, og kan bli slettet ved forespørsel.

Besøksadresse

SMARTSTUDY AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

Postadresse

Postboks 8034, Postterminalen
4068 Stavanger

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest