Bedriften din kan få støtte

Nårsk på jåbben?

Visste du at bedriften din kan få støtte til kompetanseheving av basiskompetanse på jobben? Gjennom Smartstudy og tilskuddsordningen KOMPETANSEPLUSS kan bedriften din søke om midler til å heve ansattes kompetanse innen en rekke områder.

La dine ansatte lære norsk på jobben – på en morsom og inspirerende måte 

Smartstudy er godkjent kurstilbyder i Kompetansepluss (kurs i basiskompetanse). «Basiskompetanse» er en sekke-betegnelse VOX bruker om alt som har med formell utdanning å gjøre: Skriving, regning, lesing, muntlige ferdigheter, bruk av data.

Ikke alle har den grunnleggende kompetansen som behøves i et moderne samfunn som stadig gjennomgår endringer. Derfor er ordningen Kompetansepluss etablert. Ordningen finansierer opplæring for ansatte som trenger det, både for de som jobber i privat og i offentlig sektor. I tillegg omfatter ordningen altså norskopplæring på arbeidsplassen.

– så hvordan skal bedriften din få støtte til denne kompetansehevingen?

Søk midler – vi hjelper

  • Vi kommer gjerne på besøk til bedriften din og hjelper med hele søknadsprosessen.
  • Sammen søker vi om midler til å heve ansattes kompetanse innen både språk og digitale ferdigheter.
  • Alt er arbeidsrettet.
  • La oss gjøre dette sammen!

Hvordan virker Kompetansepluss?

Norskopplæring som er finansiert av Kompetansepluss-midler er et samarbeid mellom virksomheten og oss. Vi skreddersyr et opplegg til arbeidstakernes arbeidshverdag, ut fra de behovene bedriften identifiserer.

Effekten er åpenbar

Virksomheter som har gjennomført Kompetansepluss-kurs rapporterer om bedret kommunikasjon og samarbeid, mer effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver og redusert sykefravær.

Effektene av Kompetansepluss-kurs er dokumentert, og de viser positive endringer både for deltakernes arbeids- og hverdagsliv og for bedriftene.

Hvordan går jeg fram for min bedrift?

Fyll inn skjemaet nedenfor – eller skriv en e-post til oss.

Ta kontakt!

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon:

post@smartstudy.no

eller ring oss på telefon: +47 904 72 500

Opplæringsfelt

15 + 6 =

Informasjonen som legges inn i kontaktskjemaet blir brukt til å kontakte de som sender inn skjema, og blir ikke gitt videre til noen tredjeparter eller brukt i forbindelse med promotering av noe slag. E-post lagres internt i systemet, og kan bli slettet ved forespørsel.

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest