Norsk på norsk

Kulturoversettelse

Ord er ikke bare ord. Alle som skal gi eller spre informasjon til ikke-vestlige medborgere, bør bruke konseptoversettelse. Vi tilbyr konseptkurs, -foredrag og -tjenester.

Hva jeg sier
– og hva du hører

Ofte er det ikke bare ord som skal tolkes. I mange møter og samtaler kan det være svært viktig å avklare kulturelle koder.

Med en Kulturoversetter til stede, får møtet en nøytral «språkmegler». Han/hun har en mer aktiv og
sentral rolle enn en ren tolk og kjenner samfunn og verdier på begge sider av språkene. Du vil oppleve at kulturoversetteren bidrar med verdifull forståelse
på tvers av kulturer.

Kulturell kompetanse blir stadig viktigere – og vi spør: Hvor går grensene? Hvordan er praksis? Har vi ulikt kunnskapssyn? Og hva med kjønn, klasser og makt? Vi sier: La oss hjelpe med å forstå.

Du vil oppleve at Kulturoversetteren bidrar med verdifull forståelse på tvers av kulturer.

Kulturoversettelse er en ny idé fra Smitolk og Smartstudy. 

Hva ser du?

For en person fra sør-Kina er «en hund/a dog/un chien» ikke det samme som for en nordmann, engelskmann eller franskmann. Fordi kineseren assosierer hund med mat blir meningsinnholdet i ordet helt forskjellig fra europeernes forståelse og tolkning.

Med forankring i anerkjent teori har Smartstudy utviklet en oversettelsesmetode. Denne metoden skal hjelpe ansatte i private og offentlige virksomheter til å formidle et meningsinnhold som stemmer bedre overens med den norske forståelsen.

Disse konseptoversettelsene er utviklet av ikke-vestlige nordmenn som kjenner begge kulturer. Ved hjelp av denne metoden har de funnet paralleller fra sin hjemlandskultur for å forklare det norske meningsinnholdet – som ofte er knyttet til det norske verdisystemet.

Riktig innhold betyr ikke
bare riktige ord

Alle som skal gi eller spre informasjon til ikke-vestlige medborgere, bør bruke konseptoversettelse. Smartstudy tilbyr kurs og foredrag som er skreddersydd kundens behovet for kulturforståelse.

 

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest