Kommunisèr i Askim

Askim kommune er den fjerde største innvandrerkommunen i Norge hvor hele 13 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Askim kommune tar kommunikasjonsutfordringene med denne delen av innbyggerne på alvor, og er i full gang med å bygge opp sin egen «Østfoldmodell».

Smi human tilbyr opplæring i bruk av Kommunisèr. Programmet bygger på erkjennelsen av at det ikke er nok å snakke samme språk for å forstå det samme meningsinnholdet; ulik kulturbakgrunn gjør at ord og uttrykk får ulikt meningsinnhold.

Smi human møtte 15 entusiastiske deltakere som skulle være sammen i 3 dager for å få innføring i programmet Kommunisèr. Deltakerne hadde ulik helse – og sosialfaglig bakgrunn, men felles for alle var at de hadde informasjonsansvar overfor flerkulturelle brukere.

Det er med glede og forventning Smi human ser fram til erfaringsseminaret i begynnelsen av juni.

Next

Her finner du oss
Smartstudy AS Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest

Share This