Fagbrev – selv uten norsk grunnskoleeksamen

Veien til fagbrev: en mer effektiv vei til fast jobb.

Veien til et fagbrev kan være lang for voksne innvandrere uten norsk grunnskoleeksamen. Vi kjenner språk- og kulturutfordringene mange sliter med – og har utviklet et opplegg for nettopp deg. Vi tar i mot maksimalt 10 deltakere per faggruppe, der alle får tett oppfølging. I tillegg til det faglige og mye praksis, jobber ulike team av lærere både med språk, kultur- og begrepsforståelse, alt integrert i utdanningen. Utdanningen skjer i tett samarbeid med Nav og praksisplassene.

Interessert?

Ta kontakt med Inger Tunsberg hos Smi språk og kultur for nærmere informasjon: inger.tunsberg@smi-sk.no / 924 49 992 – eller ring oss på telefon: 904 72 500

Previous

Next

Her finner du oss
Smartstudy AS Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest

Share This