Veien til fagbrev

Utdanning og praksis, hånd i hånd

Hos Smartstudy kan du ta fagbrev – selv uten norsk grunnskoleeksamen.

Latifa Bakhtyari og co blir intervjuet av Stavanger Aftenblad om Fagbrev for innvandrere. Les hele saken her.

TILGJENGELIGE UTDANNINGER

HELSEFAGARBEIDER VG3

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

En mer effektiv vei til fast jobb!

Veien til et fagbrev kan være lang for voksne innvandrere uten norsk grunnskole­eksamen. Vi kjenner språk- og kultur­­utfordringene mange sliter med – og har utviklet et opplegg for nettopp deg. Vi tar i mot maksimalt 10 deltakere per faggruppe, der alle får tett oppfølging. I tillegg til det faglige og mye praksis, jobber ulike team av lærere både med språk, kultur- og begrepsfor­ståelse – alt integrert i utdanningen. Utdanningen skjer i tett samarbeid med Nav og praksisplassene.

Slik er kursene bygget opp:

Kursene tilrettelegges for hver enkelt. Og med maksimalt 10 deltakere per gruppe, får alle tett oppfølging. Her er de viktigste byggesteinene:

i

Teoretisk fagundervisning med bruk av konseptoversettelser som letter forståelsen

Språk- og kulturveiledning relatert til yrket

Individuell tilrettelegging med praksisplassen/arbeidsplassen, og en praksisplan relatert til det teoretiske pensumet

Relevante øvelser og oppgaver via Smi språk og kulturs opplæringsapplikasjon (introduksjon.no)

Målgruppe

Voksne innvandrere som har som mål å ta fagbrev innenfor fagene vi tilbyr, og som trenger ekstra støtte i språk, kulturforståelse og faglig forståelse. Maksimum 10 deltagere.

Forkunnskaper

Ingen, men det vil bli gjort individuell språklig og kulturell vurdering. Dette vil danne grunnlaget for den enkeltes tidsplan.

Oppstart

Periodisk opptak 4 ganger per år. Undervisningsdager er tirsdager og torsdager.

Pris

Etter avtale, ut ifra den enkeltes behov.

Godt å vite

Det er lovbestemt at alle helse- og pedagogiske institusjoner kun skal tilby permanente stillinger til personer med godkjent utdanning – f.eks. fagbrev som Helsefagarbeidere. Dermed stiller utenlandske jobbsøkere uten fagbrev enda lengre bak i køen.

Mange begynner derfor på utdanninger som skal føre fram til fagbrev, men faller av på tross av god faglig undervisning fra norske fagfolk på norsk. Årsakene kan være manglende språklige ferdigheter og at bakgrunnen til disse elevene krever noe mer – god faglig undervisning er ikke nok for mange som er født og oppvokst i land med annet språk/kultur enn det norske.

Vi jobber sammen

Ikke få befinner seg i en slik situasjon. Smartstudys tilbud vil derfor være kostnadsbesparende ved at opplæringen er yrkesrelatert og gir den rette støtten og kompetansen til hver enkelt. Vi jobber sammen om å føre den enkelte fram mot den teoretiske eksamenen som er påkrevd for å kunne ta et fagbrev.

Følg drømmen!

Ta kontakt med Inger Tunsberg hos Smartstudy for nærmere informasjon:

inger.tunsberg@smartstudy.no / +47 924 49 992 

eller ring oss på telefon: +47 904 72 500

Type Fagbrev

9 + 3 =

Informasjonen som legges inn i kontaktskjemaet blir brukt til å kontakte de som sender inn skjema, og blir ikke gitt videre til noen tredjeparter eller brukt i forbindelse med promotering av noe slag. E-post lagres internt i systemet, og kan bli slettet ved forespørsel.

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest