De bygger Norge

foto: Kirsti K. Sømme/Bygdebladet De er ambisiøse, motiverte og lærevillige. Hver dag lærer de norsk språk og kultur for å kunne realisere sine store framtidsplaner. De er deltakere på det praksisrettede introduksjonsprogrammet hos smi språk og kultur. Møt noen av...

Fra fornektelse til aksept

Veien til integrering er lang og tung med følelser satt i sving og verdier satt på prøve. Overgangen fra det kjente til det nye, fra fornektelse til aksept av en helt annerledes virkelighet kan bli enklere hvis den som allerede har gått veien kan vise deg en retning....
Gratis videreutdanning for helsepersonell

Gratis videreutdanning for helsepersonell

Gratis videreutdanning for helsepersonell smi human har samarbeid med AOF Haugaland på flere opplæringsområder og fra februar starter de opp fagskoleutdanning i smi humans lokaler. AOF Haugaland vil forestå all undervisning og ha kvalitetsansvar for gjennomføring ihht...
Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest