B1/B2 på jobben

Norskkurs som kombineres med arbeids- og praksisplassen.

Et meningsfullt læringsrom oppstår når arbeids- og undervisningsrommet samspiller med hverandre. Arbeidsstedet får bruke tilpasset norsk språkøvelser og oppgaver, undervisningsplan og kompetanseprofil. 

Smartstudy og kursdeltaker vil hente individuelt tilpasset undervisningsstoff fra arbeidsplassen. Norskopplæring i nært samspill med arbeids- og praksisplass. For kursdeltakere som vil ta norskundervisning mot ønsket nivå, samtidig som deltakeren er i jobb eller jobbtrening.

I B1/B2 på jobben…

– vil kursdeltakere få tilbud om en prøveuke. Etter prøveuken kan interesserte kursdeltakere bli kartlagt og få individuelt undervisningsopplegg med restopplæringsprofil målrettet mot ønsket nivå i norskprøven.

– vil deltakerne få individuell opplæring, veiledning, fellesundervisning og eget undervisningsprogram på vår digitale opplæringsplatform Introduksjon.no. På opplæringsplatformen kan det opprettes en felles fil som kursdeltaker, kursleder og bedriften deler. 

– vil B1/B2 kandidatene ta månedlige ferdighetstester som dokumenterer progresjon og bli meldt opp på ønsket nivå til gjeldende norskprøve.

 

Bruk og hent

Hold kontakten!

Det er utrolig hva vi kan få til sammen.

post@smartstudy.no

eller ring oss på telefon: +47 904 72 500

1 + 10 =

Informasjonen som legges inn i kontaktskjemaet blir brukt til å kontakte de som sender inn skjema, og blir ikke gitt videre til noen tredjeparter eller brukt i forbindelse med promotering av noe slag. E-post lagres internt i systemet, og kan bli slettet ved forespørsel.

Besøksadresse

SMARTSTUDY AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

Postadresse

Postboks 8034, Postterminalen
4068 Stavanger

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest