Smartstudy logo, hvit tekst

Hvem er vi?

Introduksjon.no – læring som passer deg

En av våre viktigste mål som læringstilbyder er å gi folk læring som passer dem. Tilrettelagt for den enkelte – når det passer. Med Introduksjon.no tilbyr vi en helhetlig, interaktiv og skybasert læringsplattform for både fag og språk.

Ta fagbrev og lær norsk – samtidig!

En mer effektiv vei
til fast jobb!

Veien til et fagbrev kan være lang for voksne innvandrere uten norsk grunnskole­eksamen. Vi kjenner språk- og kultur­­utfordringene mange sliter med – og har utviklet et opplegg for nettopp deg. Vi kaller det Veien til fagbrev.
  • Maksimalt 10 deltakere per gruppe
  • Alle får tett oppfølging
  • Mye praksis
  • Mye fag – språk, kultur- og begrepsfor­ståelse
  • Tett samarbeid med Nav og praksisplassene

Norsk på norsk!

Kulturoversettelse: hva jeg sier – og hva du hører

Ofte er det ikke bare ord som skal tolkes.

I mange møter og samtaler kan det være svært viktig å avklare kulturelle koder. Med en Kulturoversetter
til stede, får møtet en nøytral ’språkmegler’. Han/hun har en mer aktiv og sentral rolle enn en ren tolk og kjenner
samfunn og verdier på begge sider av språkene.

…Men la oss ikke bare snakke om oss

Hva kan vi gjøre for deg?

Noe av det vi har gjort mest, er å tilrettelegge undervisning. For Nav. For bedrifter. For ansatte. For den enkelte.
For deg.

Hvordan kan vi hjelpe? Ring oss.

Står du ved et veiskille?

Ny jobb? Uten jobb? Skulle du lært mer? Skulle du lært noe annet?

Trenger du gode råd?

Hva skal du gjøre nå? Hva er neste steg?

Kan noe være vanskelig å forstå?

Sliter du med å forstå norsk? Eller har dine ansatte utfordringer med å forstå andre ansatte? Norsk språk? Norsk kultur?

Hvilket fag eller språk vil du lære?

Vi har lærere i en rekke språk – og vi tilrettelegger undervisning for en rekke fag.

BESØKSADRESSE

Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

POSTADRESSE

Postboks 8034,
Postterminalen
4068 Stavanger


Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest