Fagbrev – selv uten norsk grunnskoleeksamen

Fagbrev – selv uten norsk grunnskoleeksamen

Veien til fagbrev: en mer effektiv vei til fast jobb. Veien til et fagbrev kan være lang for voksne innvandrere uten norsk grunnskoleeksamen. Vi kjenner språk- og kulturutfordringene mange sliter med – og har utviklet et opplegg for nettopp deg. Vi tar i mot maksimalt...
Vi søker tolker!

Vi søker tolker!

Vi søker tolker! Er du både flink og kjekk, er du velkommen som smitolk! Smi språk og kultur tilbyr nå tolketjenester på de språkene som ifølge IMDI er de mest etterspurte – og vi gleder oss til å møte deg! Våre tolker står for kvalitet. Utdanning på universitetsnivå...
Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest